Předání "Ceny města Přerova - Medaile J. A. Komenského" 25. 10. 2012