Jdi na obsah Jdi na menu
 

Dal Segno

Klikněte pravým tlačítkem na zvýrazněnou skladbu a z menu vyberte ULOŽIT CÍL JAKO.

 

 

K 50. výročí založení Academic Jazz Bandu byla vydána CD "Prima Volta". Bylo to výrazem pocitu, že orchestr po této době opět dospěl k nějaké hranici, k nějaké repetici, odkud se bude muset vrátit někam k počátku své časové osnovy, ať už zcela k prvním taktům, či někam doprostřed notového listu, na němž jsou zachyceny dějiny AJB.

Se zcela změněnou saxofonovou sekcí a dalšími změnami jsme nemuseli však jít až na začátek, tedy "Da Capo", ale jen někam blíže k repetici., k pomyslnému znamení, jehož umístění je určeno obsáhlostí repertoáru. Takže od tohoto znamení "Dal Segno", jedeme znovu s mladšími i staronovými tvářemi a cizelujeme starší i zcela nový repertoár.

Výsledkem je právě tento nový seznam skladeb, který s finanční pomocí Olomouckého kraje je vydáván k 55. výroči založení souboru. Zcela zřetelně a programově chceme naznačit, že i poté, co jsme po padesáti letech došli k určitému mezníku, je zde jasná snaha nezastavit se, nevypínat motor, ale jet kupředu. Nehrát si s remaky, nevybírat Best of...., nedržet se osvědčených jistot, ale nastudovat a interpretovat další, námi znovu objevované hity 20. a 30. let minulého století.

Vyjímkou je pouze Variety Stomp s The Stampede, které dosud ovšem též na žádném z předchozích čtyř CD nebyly uvedeny.

                                                                                                     Otakar Smejkal